Analizatory węgla organicznego

TRL Instruments

Analizatory opracowane i przeznaczone do analizy miedzy innymi:

  • próbek heterogennych takich jak np. biomasa, produkty żywnościowe, odpady stałe, szlamy, gleba, drewno itp.
  • dużych naważek do 12ml (odpowiednio do 9g gleby)
  • wysokiej zawartości węgla (do 500mgC) oraz azotu (do 30mgN)
  • próbek ciekłych o wysokiej zawartości zawiesiny lub substancji rozpuszczonej
  • ścieków przemysłowych
  • wód powierzchniowych