Uczelnie wyższe

Technologia mikrofalowa stała się metodą wyboru dla syntezy chemicznej i wiele instytucji naukowych zaimplementowało eksperymenty z wykorzystaniem mikrofal w nauczaniu i laboratoriach badawczych. Niektóre z zalet stosowania syntezy mikrofalowej to znaczne przyspieszenie reakcji, większe wydajności, poprawa czystości, lepsza kontrola reakcji, lepsza powtarzalność, oszcędność chemikaliów oraz zwiększone bezpieczeństwo.

CEM oferuje szereg systemów opartych na wykorzystaniu energii mikrofalowej dla wielu zastosowań w różnych sektorach naukowych. Rozszrz swój obszar wiedzy i znajdź to, czego potrzebujesz w nauce i badaniach dziś.

Roztwarzanie próbek w kwasach
Ekstrakcja w rozpuszcalnikach organicznych
Wytwarzanie materiałów
Chemia organiczna i medyczna
Synteza peptydów

Odwiedź Uniwersytet CEM aby znaleźć noty aplikacyjne, listy referencyjne, materiały dydaktyczne i fora dyskusyjne dla zastosowań w syntezach chemicznych i syntezach peptydów.